Požární prostupy

Klasifikace požární odolnosti

Požární prostupy Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů Hilti pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělící konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti podle kritérií E citlivosti a I tepelné izolace ve všech kritických místech v těchto konstrukcích.

Protipožární ucpávky a těsnění

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. Nabízíme certifikovaná řešení a materiály pro zajištění všech typů prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách jako nástroj k zajištění celkové požární odolnosti pro požadované mezní hodnoty celistvosti a schopnosti tepelné izolace u požárně dělících konstrukcí.

Certifikovaný odzkoušený systém

Všechny materiály nabízené společností Hilti v České a Slovenské republice jsou odzkoušeny v akreditovaných mezinárodních laboratořích. Systémy jsou odzkoušeny dle evropských norem platných pro Českou i Slovenskou republiku. Tyto materiály lze použít pro zabezpečení dilatačních a konstrukčních spár, prostupů plastových a kovových potrubí, kabelových tras a protipožární nátěry kabelových tras. Při dodržení aplikace systémů je životnost materiálů minimálně 30 let.