O společnosti

Historie naší firmy začíná v roce 1992 založením obchodní společnosti s ručením omezeným. Bylo to logické vyústění a zúročení zkušeností z předchozí práce v našich oborech.

V počátku naší existence jsme poskytovali hlavně služby v oblasti elektroinstalací, výroby rozvaděčů NN, montáží hromosvodů a revizí elektro. Firma se hned z počátku dobře zavedla na trhu a dynamicky se rozvíjela. Postupně byla činnost rozšířena o dodávky a montáže elektrických klimatizací, dále o elektroinstalaci topných kabelů pro vyhřívání okapů a venkovních ploch a v neposlední řadě o zajišťování protipožárních prostupů a spár certifikovaným systémem.

Během své dosavadní činnosti jsme prokázali, že jsme stabilní společnost a pro své zákazníky solidním a spolehlivým partnerem. Realizujeme střední zakázky do 15-ti mil. Kč. Firma disponuje vlastním kvalitním dílenským vybavením. Všechny zásadní činnosti realizujeme vlastními zaměstnanci.

Při realizaci našich dodávek dáváme důraz na kvalitu prováděných prací, kterou udržujeme neustálým zvyšováním odborných znalostí a kvalifikací našich pracovníků. Poskytujeme komplexní řešení zakázek od vypracování projektové dokumentace, přes vlastní realizaci, až po vyhotovení revizních zpráv a zkoušek potřebných k bezpečnému a spolehlivému provozu.

Detailní popisy poskytovaných služeb a výroby najdete pod příslušnými záložkami na těchto webových stránkách.

Záměry a strategie:

  • poskytování komplexních služeb
  • udržení vysoké spolehlivosti výrobků a kvality služeb
  • rozšiřování produktů ke spokojenosti zákazníka